having a part omitted; as, an elliptical phrase

listen to the pronunciation of having a part omitted; as, an elliptical phrase
الإنجليزية - التركية

تعريف having a part omitted; as, an elliptical phrase في الإنجليزية التركية القاموس.

elliptical
{s} elips şeklinde
elliptic
beyzi
elliptic
yumurtamsı
elliptical
oval

Gezegenler oval yörüngeler izler. - The planets follow elliptical orbits.

elliptical
eliptik

Bizim güneş sistemimiz şekil olarak eliptiktir. Bu onun yumurta şeklinde olduğu anlamına gelir. - Our solar system is elliptical in shape. That means it is shaped like an egg.

Sirius eliptik bir yörüngeye sahiptir. - Sirius has an elliptical orbit.

elliptical
beyzi
elliptic
{s} oval

Gezegenler oval yörüngeler izler. - The planets follow elliptical orbits.

elliptic
dolaylı/eliptik
elliptic
{s} eliptik

Güneş sistemimiz eliptik bir şekle sahiptir ve Samanyolu olarak bilinen bir galaksinin parçasıdır. - Our solar system has an elliptical shape and is part of a galaxy known as the Milky Way.

Sirius eliptik bir yörüngeye sahiptir. - Sirius has an elliptical orbit.

elliptic
{s} elips şeklinde
elliptic
{s} bazı sözcükleri çıkarılmış
elliptic
{s} eksiltili
elliptical
{s} eksiltili
elliptical
{s} bazı sözcükleri çıkarılmış
الإنجليزية - الإنجليزية
elliptical
elliptic
having a part omitted; as, an elliptical phrase
المفضلات