have the command of a language

listen to the pronunciation of have the command of a language
الإنجليزية - التركية
dile hakim olmak
have the command of a language

  الواصلة

  have the com·mand of a lan·guage

  التركية النطق

  häv dhi kımänd ıv ı länggwıc

  النطق

  /ˈhav ᴛʜē kəˈmand əv ə ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈhæv ðiː kəˈmænd əv ə ˈlæŋɡwəʤ/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات