have remaining behind one, desert, abandon

listen to the pronunciation of have remaining behind one, desert, abandon
الإنجليزية - التركية

تعريف have remaining behind one, desert, abandon في الإنجليزية التركية القاموس.

leave behind
geride bırak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

Kaç kişiyi geride bıraktık? - How many people did we leave behind?

leave behind
(Fiili Deyim ) 1- geride bırakmak 2- unutmak
leave behind
iz bırakmak
leave behind
geçmek
leave behind
geride bırakmak

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

leave behind
unutmak (eşya)
الإنجليزية - الإنجليزية
leave behind
have remaining behind one, desert, abandon
المفضلات