have of

listen to the pronunciation of have of
الإنجليزية - التركية
sahip
have
{f} sahip olmak

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

have
{f} göz yummak
have
{f} yapmak

Onların hepsinin, kolları, bacakları, ve kafaları var,onlar yürürler ve konuşurlar, ama şimdi onlara farklı yapmak isteyen bir şey var. - They all have arms, legs, and heads, they walk and talk, but now there's SOMETHING that wants to make them different.

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

have
{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
have
it has geçmi zaman had malik olmak
have
{f} almak

Şimdi üç yıldır İngilizce eğitimi almaktayız. - We have been studying English for three years now.

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

have
anlamak

Bunun nasıl yapıldığını anlamak zorundayız. - We have to figure out how to do this.

Kazanın ne kadar ciddi olduğunu anlamak için sadece bu makaleyi okumalısın. - You have only to read this article to see how serious the accident was.

have
she it has
have
he
have
-si olmak
have
haiz olmak
have
buyurmak
have
kuraldışı çekimleri
have
bilmek

Gerçekten bilmek istiyorsanız, yapmanız gereken bütün şey sormaktır. - If you really want to know, all you have to do is ask.

Tom yardım etmek için zamanın olup olmadığını bilmek istiyor. - Tom wants to know if you have any time to help.

have
elinde bulunmak
have
yemek

O günlerce yemek yememiş olabilir. - He might not have eaten for days.

İş yapılır yapılmaz, genellikle beş buçuk civarında, akşam yemeği yemek için eve gelirim. - Once the work is done, usually around half past five, I come home to have dinner.

have
saymak

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

have
doğurmak
have
kabul etmek

Böyle uygunsuz bir öneriyi kabul etmek zorunda değildin. - You didn't have to accept such an unfair proposal.

Önerilerinizi kabul etmekten başka seçeneğim yok. - I have no choice but to accept your proposals.

have
izin vermek

Onlarla konuşmama izin vermek zorundasın. - You have to let me talk to them.

Onunla konuşmama izin vermek zorundasın. - You have to let me talk to him.

have
eline ulaşmak
have
tutmak

Köpeğimizi bağlı tutmak zorundayız. - We have to keep our dog tied.

Üç yıldır bir günlük tutmaktayım. - I have kept a diary for three years.

have
{f} elde etmek

Tom'un o hakkı elde etmek için sadece bir şansı olacak. - Tom will have only one chance to get that right.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

have
fi
have
çağırmak

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

have
geçirmek

Hayatımın geriye kalan kısmını birlikte geçirmek istediğim herhangi biriyle henüz tanışmadım. - I haven't yet met anyone I'd want to spend the rest of my life with.

Yarına kadar görevi gözden geçirmek zorundayım. - I have to go through the task by tomorrow.

have
(have got)
have
(yardımcı fiil)
have
(rüya) görmek
have
karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

have
sahip ol

Neyin doğru olduğuna inandığını açıkça söyleme cesaretine sahip olmalısın. - You ought to have the courage to speak out what you believe to be right.

Balinaların kendi diline sahip olduklarına inanılmaktadır. - It is believed that whales have their own language.

have
yaptırmak

Bugün bunu gerçekten yaptırmak zorundayım. - I really have to get this done today.

Rezervasyon yaptırmak zorundasın. - You have to make a reservation.

have
içmek

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

Artık onu, içmekten alıkoymalıyız. - We have to stop him from drinking any more.

have
davet etmek

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

have
kural dışı çekimleri
have
zorunda

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to work in Paris I have to freshen up on my French.

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

have
sahipler
have
{f} olmak

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

have
{i} varlıklı kimse
have
etmek

Yaptığınız şekilde hareket etmek için gerçekten sebebiniz varsa, o halde lütfen bana söyleyin. - If you really have grounds for acting the way you did, then please tell me.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

have
aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

have
zorunda olmak

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

Tom'un o şarkıyı tekrar söylemesini dinlemek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to listen to Tom sing that song again.

have
{i} hile

Ben hile yapma niyetim yok. Konu ne? - I have no intention of cheating. What's the point?

Ben ne zaman hile yaptım? - When have I ever cheated?

have
{i} kumpas
have
dolandırmak
have
bulunmak

Bayanlar ve Baylar, şu anda Tokyo Uluslararası Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. - Ladies and Gentlemen, we have now landed at Tokyo International Airport.

Son zamanlarda, ekonominin hızla geliştiğine dair sinyaller bulunmaktadır. - Recently, there have been signs that the economy is picking up steam.

have
üçkâğıt
have
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف have of في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

have
To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

have
To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

have
To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

have
To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

have
must

Note: there's a separate entry for have to.

We must observe the rules. - We have to go by the rules.

The burglar must have entered the mansion from the roof. - The cat burglar must have entered the mansion from the roof.

have
To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

have
To be able to speak a language

I have no German.

have
To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

have
Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

have
To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

have
To defeat in a fight; take

I could have him!.

have
To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

have
{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
have
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
have
To hold in possession or control; to own; as, he has a farm
have
To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require
have
ave
have
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
have
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have
have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
have
To get possession of; to obtain; to get
have
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
have
a person who possesses great material wealth
have
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
have
To depict as being
have
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

have
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
have
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
have
To give birth to
have
To cause or force to go; to take
have
get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
have
To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)
have
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
have
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
have
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
have
To hold, regard, or esteem
have
undergo; "The stocks had a fast run-up"
have
To accept possession of; to take or accept
have
Used in forming the perfect aspect and the past perfect aspect
have
To engage in sexual intercourse with
have
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
have
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
have
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
have
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
have
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
have
To bear, as young; as, she has just had a child
have
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
have
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
have
To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him
have
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
have
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
have
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
have
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have
hab
التركية - الإنجليزية

تعريف have of في التركية الإنجليزية القاموس.

HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation training net
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation net
HAVE
(Askeri) HAVE QUICK; headquarters
have
shaft
have
mining
have
working face, face, breast
have of

  التركية النطق

  häv ıv

  النطق

  /ˈhav əv/ /ˈhæv əv/

  علم أصول الكلمات

  [ 'hav, (h)&v, v; in "hav ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English habban; akin to Old High German habEn to have, and perhaps to hevan to lift; more at HEAVE.

  كلمة اليوم

  hors de combat
المفضلات