have an ambitious plan or a lofty goal

listen to the pronunciation of have an ambitious plan or a lofty goal
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
aspire
Aim
have an ambitious plan or a lofty goal

  الواصلة

  have an am·bi·tious plan or a lof·ty goal

  التركية النطق

  häv ın ämbîşıs plän ır ı lôfti gōl

  النطق

  /ˈhav ən amˈbəsʜəs ˈplan ər ə ˈlôftē ˈgōl/ /ˈhæv ən æmˈbɪʃəs ˈplæn ɜr ə ˈlɔːftiː ˈɡoʊl/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات