hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim

listen to the pronunciation of hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim
التركية - الإنجليزية
(Tıp) extern
hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim

    الواصلة

    has·ta·ne kad·ro·sun·da o·lup, has·ta·ne·de ya·tıp kalk·ma·yan dok·tor zi·ya·ret·çi he·kim

    النطق

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات