hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek

listen to the pronunciation of hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek
التركية - الإنجليزية
(Tıp) prognosticate
hastalığın muhtemelen seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etmek

    الواصلة

    has·ta·lı·ğın muh·te·me·len sey·ri·ni, sü·re·si·ni ve so·nuç·la·rı·nı ön·ce·den tah·min et·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    matronym
المفضلات