harekat ve plan başkanı yardımcısı, birleşik devletler kara kuvvetleri

listen to the pronunciation of harekat ve plan başkanı yardımcısı, birleşik devletler kara kuvvetleri
التركية - الإنجليزية
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Operations and Plans, United States Army
harekat ve plan başkanı yardımcısı, birleşik devletler kara kuvvetleri

    الواصلة

    ha·re·kat ve plan baş·ka·nı yar·dım·cı·sı, bir·le·şik dev·let·ler ka·ra kuv·vet·le·ri

    كلمة اليوم

    sass
المفضلات