harekat kuvvetleri

listen to the pronunciation of harekat kuvvetleri
التركية - الإنجليزية
(Askeri) operating forces
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Harekat Direktörü
(Askeri) Director of Operations, United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Plan ve Harekat Başkanı Yardımcısı
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Plans and Operations, United States Air Force
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
(Askeri) United States Air Force, Special Operations Forces
Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel harekat Komutanlığı
(Askeri) United States Air Force, Special Operations Command
Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı
(Askeri) United States Army, Special Operations Command
Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Talimatı
(Askeri) Chief of Naval Operations Instruction
Deniz Kuvvetleri Harekat Küresel Atmosfer Tahmin Sistemi
(Askeri) Navy Operational Global Atmospheric Prediction System
Deniz Kuvvetleri Harekat İstihbarat Merkezi
(Askeri) Naval Operational Intelligence Center
Deniz Kuvvetleri Uzay Harekat Merkezi
(Askeri) Naval Space Operations Center
Deniz Kuvvetleri unsuru harekat karargah subayı
(Askeri) Navy component operations staff officer
Harekat Direktörlüğü (Hava Kuvvetleri Birlik Komutanlığı)
(Askeri) Operations Directorate (COMAFFOR)
Harekat Ve Planlar Daire Başkan Yardımcısı Bürosu (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) Office of the Deputy Chief of Staff for Operations and Plans (Army)
Harekat ve Plan Başkanı Yardımcısı, Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri
(Askeri) Deputy Chief of Staff for Operations and Plans, United States Army
Hava Kuvvetleri Harekat Alanı Hastanesi
(Askeri) Air Force Theater Hospital
Hava Kuvvetleri Uzay Harekat Merkezi
(Askeri) Air Force Space Operations Center
Hava Kuvvetleri hava ve uzay harekat merkezi
(Askeri) Air Force air and space operations center
Hava Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığı; Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
(Askeri) Air Force Special Operations Command; Air Force special operations component
Hava Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
(Askeri) Air Force special operations forces
Hava Kuvvetleri özel harekat müfrezesi
(Askeri) Air Force special operations detachment
Hava Kuvvetleri özel harekat unsuru
(Askeri) Air Force special operations element
Hava Kuvvetleri özel harekat üssü
(Askeri) Air Force special operations base
Hava Kuvvetleri özel harekat üssü kontrol merkezi
(Askeri) Air Force special operations control center
Kara Kuvvetleri özel harekat görev kuvveti
(Askeri) Army special operations task force
Kara Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
(Askeri) Army special operations forces
Kara Kuvvetleri özel harekat unsuru
(Askeri) Army special operations component
Müşterek Özel Harekat Kuvvetleri Enstitüsü
(Askeri) Joint Special Operations Forces Institute
deniz kuvvetleri özel harekat komutanlığı; deniz kuvvetleri özel harekat unsuru;
(Askeri) naval special operations command; naval special operations component; naval special warfare special operations component; Navy special operations component
deniz kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
(Askeri) naval special operations forces
gözetleme noktası/yeri; harekat yayımı (Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri (USN
(Askeri) observation post; operational publication (USN); ordnance pamphlet
harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol kuruluşu
(Askeri) theater Army movement control agency
harekat alanı Kara Kuvvetleri intikal kontrol merkezi
(Askeri) theater Army movement control center
harekat alanı Kara Kuvvetleri tıbbi yönetim ve bilgi sistemi
(Askeri) theater Army medical management and information system
hava-uzay harekat merkezi; Kara Kuvvetleri harekat merkezi
(Askeri) aerospace operations center; Army operations center
hedef tespiti; hedef kitle; teknik düzenleme; Kara Kuvvetleri harekat alanı
(Askeri) target acquisition; target audience; technical arrangement; theater Army
özel harekat kuvvetleri destek faaliyeti
(Askeri) special operations forces support activity
özel harekat kuvvetleri komutanı
(Askeri) commander, special operations forces
özel harekat kuvvetleri sıhhiye unsuru
(Askeri) special operations forces medical element
özel harekat kuvvetleri; uçuş subayı
(Askeri) special operations forces; supervisor of flying
harekat kuvvetleri
المفضلات