hard to suit; difficult to please

listen to the pronunciation of hard to suit; difficult to please
الإنجليزية - التركية
takım zor; zor lütfen
dangerous
{s} tehlikeli

GDO'lu ürünler insan hayatı için tehlikelidir. - Products with GMO are dangerous to human life.

Bazen büyükanneler, KGB'den daha tehlikelidir. - Sometimes, Grandma is more dangerous than the KGB.

dangerous
çekinceli
dangerous
{s} riskli

Bu riskli deneye katılmak ister misin? - Do you like taking part in this dangerous experiment?

Bu riskli ve tehlikeli. - This is risky and dangerous.

dangerous
dangerously tehlikeli bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
dangerous
hard to suit; difficult to please
المفضلات