hard sugary sweet that is dissolved in the mouth by sucking

listen to the pronunciation of hard sugary sweet that is dissolved in the mouth by sucking
الإنجليزية - الإنجليزية
hard candy
hard sugary sweet that is dissolved in the mouth by sucking

  الواصلة

  hard sug·a·ry sweet that I·s dis·solved in the mouth by suck·ing

  التركية النطق

  härd şûgıri swit dhıt îz dîzälvd în dhi mauth bay sʌkîng

  النطق

  /ˈhärd ˈsʜo͝ogərē ˈswēt ᴛʜət əz dəˈzälvd ən ᴛʜē ˈmouᴛʜ ˈbī ˈsəkəɴɢ/ /ˈhɑːrd ˈʃʊɡɜriː ˈswiːt ðət ɪz dɪˈzɑːlvd ɪn ðiː ˈmaʊθ ˈbaɪ ˈsʌkɪŋ/

  كلمة اليوم

  pogonip
المفضلات