hard cheese

listen to the pronunciation of hard cheese
الإنجليزية - التركية
{i} beni ilgilendirmez
{i} senin bileceğin iş
(deyim) kötü şans
bad luck
aksilik
bad luck
kötü şans

Siyah kediler kötü şanstır. - Black cats are bad luck.

Hatası için kötü şansını suçluyor. - He blames his failure on bad luck.

hard cheeses
sert peynirler
bad luck
kör talih
bad luck
şanssızlık
bad luck
uğursuzluk

Kara kedi uğursuzluk getirir. - Black cats bring bad luck.

Onu söylemek uğursuzluk getirir. - It's bad luck to say that.

الإنجليزية - الإنجليزية
Expressed to someone suffering misfortune
{i} cheese of a firm consistency; (Slang)
{ü} (Slang) bad luck, tough luck, difficult time
bad luck
hard cheese
المفضلات