handles the financial affairs for the company

listen to the pronunciation of handles the financial affairs for the company
الإنجليزية - الإنجليزية
chief financial officer
handles the financial affairs for the company

  الواصلة

  handles the fi·nan·cial af·fairs for the com·pa·ny

  التركية النطق

  händılz dhi fınänşıl ıferz fôr dhi kʌmpıni

  النطق

  /ˈhandəlz ᴛʜē fəˈnansʜəl əˈferz ˈfôr ᴛʜē ˈkəmpənē/ /ˈhændəlz ðiː fəˈnænʃəl əˈfɛrz ˈfɔːr ðiː ˈkʌmpəniː/

  كلمة اليوم

  milliner
المفضلات