hanım evladı

listen to the pronunciation of hanım evladı
التركية - الإنجليزية
(Konuşma Dili) 1. mama's boy. 2. bastard
dandy
a) mollycoddle, mother's darling, milksop, sissy, cissy b) bastard
softy
{i} sissy

Tom is a bit of a sissy. - Tom birazcık hanım evladı.

{i} Molly
bastard
softy
mollycoddle
wuss
{i} mollycoddle
hanımevladı
sissy
hanımevladı
milksop
hanım evlat
milksop
التركية - التركية
Piç
Nazlı büyütülmüş, çıtkırıldım kimse
hanım evladı
المفضلات