haklı

listen to the pronunciation of haklı
التركية - الإنجليزية
right

I think you're right. - Sanırım sen haklısın.

The way I see it, he is right. - O, anladığım kadarıyla haklıdır.

rightful
right, just; rightful, righteous
right, just
legitimate

I won't divorce you unless you give me a legitimate reason. - Haklı bir sebep söylemezsen seni boşamayacağım.

de jure
just

An unjust peace is better than a just war. - Haksız bir barış, haklı bir savaştan daha iyidir.

How can you justify your behavior? - Davranışını nasıl haklı gösterebilirsin?

reasonable

It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time. - Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü.

(Kanun) cogent
valid
righteous
impartial
dejure
eligible
fair

I'm fairly sure I'm right about this. - Bunun hakkında haklı olduğumdan oldukça eminim.

vindicated

I feel vindicated by the ruling. - Kararla haklı olduğumu hissediyorum.

haklı göstermek
justify
haklı iddia
just claim
haklı neden
cause
haklı çıkarmak
legitimize
haklı bulmak
to admit that (someone) has right on his side
haklı gurur
legitimate pride
haklı gösterme
apologia
haklı göstermek
bear smb. out
haklı göstermek
to justify
haklı neden
warranty
haklı neden
warrant

We agreed that his actions were warranted. - Onun eylemlerinin haklı neden olduğunu kabul ettik.

haklı neden
justification
haklı neden ileri sürmek
show cause
haklı olarak
with justification
haklı olarak
rightly

I don't rightly know. - Ben haklı olarak bilmiyorum.

haklı olarak
justly
haklı olarak
deservedly

He is deservedly popular. - O haklı olarak popülerdir.

haklı olarak
with reason
haklı olarak
properly
haklı olarak
justifiably
haklı olma
justness
haklı olma
conviction
haklı olma
being right
haklı olmak
to be right

Everyone wants to be right. - Herkes haklı olmak ister.

Sami always wants to be right in all situations. - Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor.

haklı olmak
to be in the right
haklı çıkaran
justificatory
haklı çıkarma
vindication
haklı çıkarmak
vindicate
haklı çıkarmak
right
haklı çıkarmak
prove smb. right
haklı çıkarmak
to justify, to excuse
haklı çıkarmak
legitimate
haklı çıkarmak
(Hukuk) justifiably
haklı çıkarmak
legitimatize
haklı çıkarılabilir
justifiable
haklı çıkma
justification
haklı çıkmak
(for someone) to turn out to be in the right
haklı çıkmak
to turn out to be right, to be justified
haklı çıkmak
be proved right
haklı çıkmak
be justified
haklı ödül
just reward
haklı olarak
deserve

He is deservedly popular. - O haklı olarak popülerdir.

haklı olarak
rightfully
haklı olarak
righteously
haklı olarak
well
haklı olmak
right

Sami always wants to be right in all situations. - Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor.

Everyone wants to be right. - Herkes haklı olmak ister.

haklı olmak
be right

Sami always wants to be right in all situations. - Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor.

Everyone wants to be right. - Herkes haklı olmak ister.

haklı olmak
be in the right
korkularında haklı olmak
to be right to fear
haklı olarak
just
haklı olarak
dejure
iddiayı haklı bulmak
find a true bill
ipek barut haklı kese
(Askeri) powder silk
pek haklı olarak
in all conscience
التركية - التركية
Hakka uygun, doğru, yerinde
Davası, iddiası, düşüncesi veya davranışı doğru ve adalete uygun olan (kimse)
Hakka uygun, doğru, yerinde: "Fakat aşkta ne hak, ne haklı, ne haksız, ne de bir hakikat vardır."- M. Ş. Esendal
haklı olmak
Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi adalete uygun olmak
haklı
المفضلات