hızlıca

listen to the pronunciation of hızlıca
التركية - الإنجليزية
quickly

He quickly adjusted to the new situation. - Yeni duruma hızlıca uyum sağladı.

Food spoils quickly in hot weather. - Yiyecekler sıcak havada hızlıca bozulur.

fast

Tom flopped onto his bed and was soon fast asleep. - Tom yatağına yığıldı ve kısa sürede hızlıca uyudu.

hurriedly
rapidly
speedily
swiftly
veloce
hız
velocity

Light travels at a velocity of 186,000 miles per second. - Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder.

The velocity of light is about 186,000 miles per second. - Işık hızı saniyede yaklaşık 186.000 mildir.

hız
speed

Ken was fined 7,000 yen for speeding. - Ken hızdan dolayı 7.000 yen para cezasına çarptırıldı.

In towns, speed is limited to 50 km/h. - Şehirlerde hız sınırı 50 km / h dir.

hız
pace

I can describe China, especially in relation to big cities like Beijing, in one sentence - China is a country whose pace of life is both fast and leisurely. - Ben, özellikle Pekin gibi büyük şehirler ile ilgili olarak Çin'i tek bir cümleyle açıklayabilirim. - Çin, yaşam hızı hem hızlı hem de keyifli bir ülkedir.

Please don't walk so fast. I can't keep pace with you. - Lütfen çok hızlı yürüme. Sana ayak uyduramıyorum.

hız
{i} expedition
hız
{i} rate

I can type at a very fast rate. - Çok yüksek bir hızda daktilo ile yazabilirim.

They walked at the rate of three miles an hour. - Saatte üç mil hızla yürüdüler.

hız
(Meteoroloji) sayisal
hız
rush
hız
ratio

The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI. - Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor.

hız
(Biyokimya) velecity
hız
swiftness
hız
dispatch
hız
impetus
hız
momentum
hız
celerity
hız
speeded
hız
speeds

In the future, humans will use spaceships to travel around the galaxy at speeds faster than light. - Gelecekte, insanlar ışıktan daha hızlı hızlarda galaksi etrafında seyahat etmek için uzay gemileri kullanacaktır.

The airplane is capable of supersonic speeds. - Uçak sesten hızlı hızlara ulaşabilir.

hız
speed , rate
hız
quickness
hız
pelt
hız
{i} bat

The battle quickly became fierce and bloody. - Savaş hızla şiddetli ve kanlı oldu.

hız
{i} tilt
hız
{i} haste

The mistake hastened his retirement. - Hata onun emekliliğini hızlandırdı.

Mary hastened back to her room. - Mary hızla odasına geri döndü.

hız
enthusiasm, spiritedness, spirit, vigor, vitality, zest
hız
rapidness
hız
speed, velocity " sürat; impetus
hız
{i} lick
hız
{i} rapidity
hız
momentum, impetus
hız
{i} career
hız
loudness
hız
range
hız
speed, rapidity, velocity
hız
force, strength, power, violence: Rüzgârın hızı kesildi. The wind's died down
hız
{i} raciness
التركية - التركية

تعريف hızlıca في التركية التركية القاموس.

HIZ
(Osmanlı Dönemi) Fiz: Alınan yolun zamana oranı
HIZ
(Osmanlı Dönemi) Sür'at, çabukluk.* Gayret, şevk
Hız
şiddet
hız
Bir hareketten doğan güç, şiddet: "Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı."- H. Taner. Çaba, güç, gayret, takat
hız
Çabukluk, sürat
hız
Çabukluk, sür'at
hız
Çaba, güç, gayret, takat
hız
Alınan yolun harcanan zamana oranı, sür'at
hız
Bir hareketten doğan güç, şiddet
hız
Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat: "Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır."- F. R. Atay
hız
(Osmanlı Dönemi) sürat
hızlıca
المفضلات