grubu

listen to the pronunciation of grubu
التركية - الإنجليزية

تعريف grubu في التركية الإنجليزية القاموس.

grup
group

I don't want to identify myself with that group. - Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum.

The group claimed responsibility for the bombings. - Grup bombalama sorumluluğunu üstlendi.

grup
batch
grubu dağıt
(Bilgisayar) ungroup
grubu kapat
(Bilgisayar) close group
grubu sil
(Bilgisayar) delete scheme
grubu sil
(Bilgisayar) delete group
grubu küçült
(Bilgisayar) minimize group
grup
band

A band led the parade through the city. - Bir grup kentin içinden geçit açtı.

What's your favorite band? - Senin en sevdiğin grup hangisidir?

grup
set

The band has just finished their first set. - Grup sadece ilk setini bitirdi.

grup
{i} gang

A group of gangsters stole money. - Bir grup çete parayı çaldı.

A group of gangsters stole the money. - Bir grup gangster parayı çaldı.

grup
{i} bunch

Tom was hanging out with a bunch of other boys, most of them a bit older than him. - Tom diğer çocuklardan bir grup ile vakit geçiriyordu, onların çoğu ondan biraz daha yaşlıydı.

A bunch of people were standing outside waiting. - Bir grup insan dışarıda bekleyip duruyordu.

grup
{i} party

The party did not succeed in climbing the mountain. - Grup dağa çıkmayı başaramadı.

A party of scientists were on board with them. - Bir grup bilim adamı onlarla birlikte gemideydi.

grup
coterie
grup
series
arkadaş grubu
crowd
ilgi grubu
interest
sözcük grubu
phrase

You should put this phrase in quotation marks. - Sen bu sözcük grubunu tırnak içine alman gerekir.

What is the meaning of this phrase? - Bu sözcük grubunun anlamı nedir?

adres grubu
(Askeri) address group
asil grubu
acyl group
avustralya grubu
(Askeri) australia group
bilgi grubu
(Bilgisayar) set of data
bölüm grubu
(Matematik) quotient group
cins grubu
(Biyoloji) taxon
dalga grubu
(Bilgisayar,Fizik) wave group
deney grubu
experimental group
destek grubu
(Pisikoloji, Ruhbilim) support group
eylem grubu
(Pisikoloji, Ruhbilim) action group
grup
posse
grup
(Bilgisayar) groups

He confessed in court that he was in touch with racist groups. - O, ırkçı gruplarla temas halinde olduğunu mahkemede itiraf etti.

Work on the assignment in small groups. - Küçük gruplar halinde ödev üzerinde çalışın.

grup
(Astronomi) reseau
grup
social group
grup
fellowship
grup
pocket
grup
troop
grup
clique
grup
section
grup
(Ticaret) bracket
grup
(Havacılık) battery
grup
lot

There were a lot of great bands at the festival. - Festivalde bir sürü büyük gruplar vardı.

We'll send the textbooks in three different lots. - Üç farklı grup halinde ders kitabı göndereceğiz.

grup
(Çevre) cohort
grup
(Bilgisayar) grouping
grup
tribe
grup
team

The team was divided into smaller groups. - Ekip küçük gruplara ayrıldı.

grup
(Bilgisayar) groupof
görev grubu
(Askeri) task group
gösterge grubu
instrument cluster
haber grubu
(Bilgisayar) newsgroup
hizmet grubu
(Askeri,Bilgisayar) service group
irtibat grubu
(Politika, Siyaset) liaison group
kalorifer grubu
heater assembly
kontrol grubu
(Otomotiv) control assembly
konut grubu
(İnşaat) housing group
makine grubu
machinery
malzeme grubu
(Askeri) assemblage
nokta grubu
(Kimya) point group
odak grubu
focus group
oyuncu grubu
troupe
pasta grubu
(Bilgisayar) pie group
planlama grubu
(Askeri) planning group
posta grubu
(Bilgisayar) mail group
renk grubu
(Bilgisayar) color scheme
savunma grubu
(Politika, Siyaset) advocacy group
serseri grubu
mob
seçenek grubu
(Bilgisayar) option group
t-grubu
(Pisikoloji, Ruhbilim) t-group
tarih saat grubu
(Askeri) date time group
tedavi grubu
(Tıp) treatment group
uzay grubu
(Kimya) space group
yönetim grubu
management team
ülke grubu
(Politika, Siyaset) bloc
üye grubu
affinity group
grup
ingroup
grup
bevy
besin grubu
food group
bileşen grubu
component group
grup
(Muzik) (Music) band
oturma grubu
Seating group
oturma grubu
Three-piece-suite (Brit), living room set (Amer)
çalışma grubu
(Eğitim) Study group
ABD Müşterek Askeri İstişare Grubu
(Askeri) Joint United States Military Advisory Group
Aktif Koruma Grubu
(Askeri) Active Guard and Reserve
Ani Müşterek Çalışabilirlik Tatbikatı Planlama Grubu
(Askeri) No-Notice Interoperability Exercise Planning Group
Askeri Komite Meteoroloji Grubu (NATO)
(Askeri) Military Committee Meteorological Group (NATO)
Askeri Muhabere-Elektronik Çalışma Grubu
(Askeri) Military Communications-Electronics Working Group
Atlantik Taktik Eğitim Grubu
(Askeri) Tactical Training Group, Atlantic
Avrupa Demokrat Grubu
(Hukuk) European Democratic group
Avrupa Demokratlar Grubu
(Hukuk) European Democratic Group
Avrupa Halkçı Parti grubu
(Hukuk) European People's group
Avrupa grubu
(Hukuk) Eurogroup
BM askeri gözlemci grubu
(Askeri) United Nations military observers course
Başkanın Karargah Grubu; koordinasyon alt grubu; Kriptolojik Hizmetler Grubu (AB
(Askeri) Chairman's Staff Group; coordinating subgroup; Cryptologic Services Group (NSA)
Birleşik Devletler Washington Askeri Gözlemci Grubu
(Askeri) United States Military Observer Group - Washington
Birleşik Devletler askeri grubu
(Askeri) United States military group
Bosna Temas Grubu
(Hukuk) Bosnia Contact Group
Deniz filosu destek grubu
(Askeri) Marine wing support group
Deniz piyade hava kontrol grubu
(Askeri) Marine air control group
Deniz piyadesi hava araçları grubu
(Askeri) Marine aircraft group
Deniz piyadesi uçuş grubu
(Askeri) Marine aircraft wing
Deniz seferi birliği (meu) hizmet destek grubu
(Askeri) Marine expeditionary unit (MEU) service support group
Harekat Planlamacıları Grubu Başkan Yardımcısı
(Askeri) Vice Chairman, Operations Planners Group
Harekat İttifak müşterek kontrol grubu
(Askeri) Operation Alliance joint control group
Hizmet Harekatları Temsilciler Grubu
(Askeri) Service Operations Deputies
Hıristiyan Demokrat grubu
(Hukuk) Christian-Democratic group
Komuta, Kontrol Ve Muhabere Danışman Grubu
(Askeri) Command, Control, and Communications Advisory Group
Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
(Askeri) Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
Müşterek Doktrin Çalışma Grubu
(Askeri) Joint Doctrine Working Party
Müşterek Hedefleme Otomasyon İdare Grubu
(Askeri) Joint Targeting Automation Steering Group
Müşterek Meteoroloji ve Oşinografi Merkezi Danışma Grubu
(Askeri) Joint METOC Advisory Group
Müşterek Seyyar Kontrol Grubu; müşterek intikal kontrol grubu
(Askeri) Joint Mobility Control Group; joint movement control group
Müşterek Uyuşturucu İstihbarat Grubu
(Askeri) Joint Drug Intelligence Group
NATO Deniz Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Naval Armaments Group
NATO Hava Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Air Force Armaments Group
NATO Kara Kuvvetleri Silahlanma Grubu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Army Armaments Group
NATO Müşterek Kuvvet Elektronik Harp Destek Grubu
(Askeri) Multi-Service Electronic Warfare Support Group (NATO)
Nükleer Harekat Grubu
(Askeri) Nuclear Operations Group
Nükleer Harekat Grubu Başkan Yardımcısı
(Askeri) Vice Chairman, Nuclear Operations Group
Nükleer Harekat Grubu Başkanı
(Askeri) Chairman, Nuclear Operations Group
Ulusal Güvenlik Konseyi / Teşkilatlar Arası Çalışma Grubu
(Askeri) National Security Council/Interagency Working Group
Washington irtibat grubu
(Askeri) Washington liaison group
Yeşiller Grubu
(Hukuk) The Ecologists, The Greens
adres gösterge grubu
(Askeri) addressee indicator group
alan destek grubu
(Askeri) area support group
alay muharebe grubu
(Askeri) regimental combat team
alay muharebe grubu
(Askeri) combat team regimental
amfibi görev grubu
(Askeri) amphibious task group; assign trunk group cluster
amido grubu
amido group
ana devre grubu
(Askeri) trunk group cluster
ana devre grubu çoklayıcısı
(Askeri) trunk group multiplexer
anahtar grubu
switchgroup
analog hat geliştirme grubu
(Askeri) analog line conditioning group
araştırma grubu
study group
askeri komuta kontrol ve bilgi sistemleri çalışma grubu
(Askeri) military command, control, and information systems working group
ateş kontrol grubu
(Askeri) fire control party
avrupa sağları grubu
(Politika, Siyaset) group of the european right
ayrıcalıklı danışman grubu
inner circle
bantu dil grubu
Bantu
baskı grubu
pressure group
bağlantı kontrolör grubu
(Askeri) switching controller group
belirtme grubu
noun phrase
belirtme grubu
(Dilbilim) qualified noun phrase
besleme grubu
(Askeri) feeding group
beton grubu
(İnşaat) concrete family
bilinç grubu
circle of awareness
bindirme grubu
(Askeri) embarkation group
birimler arası nüve grubu
(Askeri) interagency core group
birleşik planlama takımı; birleşik işlem takımı; Birleşik Ürün Grubu
(Askeri) integrated planning team; integrated process team; Integrated Product Team
biyolojik varlıklar grubu
(Ticaret) group of biological assets
bölge irtibat grubu; çember lazer cayrosu
(Askeri) regional liaison group; ring laser gyro
dalga grubu
wave package, wave group
danışman grubu
brain trust
danışman grubu
brains trust
danışman grubu üyesi
brain truster
delegeler grubu
delegation
delphi grubu
(Ticaret) delphi group
denetim grubu
(Ticaret) control group
deniz aşırı güvenlik politikası grubu
(Askeri) overseas security policy group
deniz kuvvetleri kıyı grubu
(Askeri) naval beach group
deniz kuvvetleri özel harp grubu
(Askeri) naval special warfare group
deniz kuvvetleri özel harp görev grubu
(Askeri) naval special warfare task group
dil grubu
phylum
dinleyici kopyası renk grubu
(Bilgisayar) handout color scheme
diyot grubu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) diode array
dizel’-elektrik grubu
diesel-electric engine
donanma taktik hazırlıklılık grubu
(Askeri) fleet tactical readiness group
dual grubu
(Matematik) dual group
efsane ingiliz rock grubu
(Muzik) pink floyd
epoksi grubu
(Kimya) epoxide group
eseri ortaya koyan sanatçı grubu
consort
eğitim için aktif görev; sayısal gönderme grubu tahsisi; otomatik sayısal test a
(Askeri) active duty for training; assign digital transmission group; automatic digital tester
farklı bir … grubu
a diverse set of
farklı bir … grubu
a different set of
farklı bir…grubu
a diverse set of
farklı bir…grubu
a different set of
fosil grubu
(Jeoloji) fossil community
garnizon harekat destek grubu
(Askeri) station operations support group
geliş-gidiş hava sahası kontrol grubu
(Askeri) arrival/departure airfield control group
geliş-gidiş kontrol grubu
(Askeri) arrival/departure control group
general idare grubu
(Askeri) general officer steering group
gergi grubu
(Askeri) idler group
gizli danışmanlar grubu
camarilla
grup
clutch
grup
body
grup
{i} class

Do you like to exercise alone or with a class? - Tek başına mı yoksa bir grupla birlikte mi egzersiz yapmayı seversin?

In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola. - Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar.

grup
crop
grup
group; band; party; troop
grup
ring
grup
{i} push
grup
{i} clan
grup
contingent
grup
{i} category
grup
knot
grup
{i} ensemble
grup
(Askeriye) group
grup
covey
grup
fleet
grup
{i} clump
görev grubu komutanı
(Askeri) commander, task group
gösterge panosu grubu
instrument panel cluster
gözetleme, keşif ve istihbarat grubu
(Askeri) surveillance, reconnaissance, and intelligence group (USMC)
güvenlik kuvvetleri grubu; özel kuvvetler grubu
(Askeri) security forces group; special forces group
halka grubu
(Bilgisayar) doughnut group
harekat destek grubu
(Askeri) operational support group
harekat istişare grubu
(Askeri) operations advisory group
harekat planlama grubu
(Askeri) operations planning group
harekat planlayıcıları grubu başkanı
(Askeri) chairman, operations planners group
hava harejet uçuş grubu; amfibi harp
(Askeri) air mobility wing; amphibious warfare
hava-uzay sefer grubu
(Askeri) aerospace expeditionary group
havaalanı kalkış kontrol grubu
(Askeri) departure airfield control group
havadan intikal yeteneği harekat grubu
(Askeri) air mobility operations group
heceleme grubu
(Askeri) spelling group
hedef destek grubu; test sinyal jeneratörü
(Askeri) targeting support group; test signal generator
hedefler grubu
(Askeri) group of targets
helikopter muharebe grubu
(Askeri) helicopter battle group
herpes virüs grubu
(Biyoloji) herpesvirus
hidroelektrik jeneratör grubu
hydroelectric generating set
hortum montaj grubu
hose assembly
idari birim grubu
(Askeri) administrative unit group
ilgi grubu
(Ticaret) community of interest
inceleme grubu
study group
indirme istasyonu harekat grubu
(Askeri) railhead operations group
التركية - التركية

تعريف grubu في التركية التركية القاموس.

Grup
saf
Grup
(Hukuk) FRAKSİYON
baskı grubu
Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç
bağlaç grubu
Bağlaç öbeği
belirtme grubu
Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalın bir kitabın süslü cilt kapağı bir belirtme grubudur
edat grubu
Edat tümleci
grup
Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü
grup
Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü
grup
Küme: "Bir kadın grubu gözleri komutanın penceresine dikili duruyor."- H. E. Adıvar
grup
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
grup
Kategori
grup
Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu
grup
Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu
isnat grubu
Sıfatların isimden sonra gelmesiyle oluşan ve genellikle deyim olarak kullanılan kelime grubu
kan grubu
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
oturma grubu
Koltuk, kanepe, sandalye, kolçaklı sandalye, sallanan koltuk vb. mobilyalardan oluşan grup
sıfat-fiil grubu
Sıfat-fiillerin cümlede birlikte kullanıldıkları kelimelerle oluşturduğu grup
zarf-fiil grubu
Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil
özne grubu
Birden çok kelimeden oluşan ve cümlelerde bütünüyle özne görevinde bulunan sözler
الإنجليزية - التركية

تعريف grubu في الإنجليزية التركية القاموس.

leaf grubu
üst el
grubu
المفضلات