goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers

listen to the pronunciation of goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers
الإنجليزية - التركية

تعريف goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers في الإنجليزية التركية القاموس.

Goodbye!, Bye-bye!, Bye!, Ta-ta, Cheerio, Cheers
Hoşça kal!
goodbye!, bye-bye!, bye!, ta-ta, cheerio, cheers
المفضلات