go out on a spree

listen to the pronunciation of go out on a spree
الإنجليزية - التركية
(deyim) içip eğlenmek
(deyim) felekten bir gece çalmak
go out on a spree

  التركية النطق

  gō aut ôn ı spri

  النطق

  /ˈgō ˈout ˈôn ə ˈsprē/ /ˈɡoʊ ˈaʊt ˈɔːn ə ˈspriː/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات