gizli tutulan haber, sır gibi şeyler duyulmak, yayılmak

listen to the pronunciation of gizli tutulan haber, sır gibi şeyler duyulmak, yayılmak
التركية - التركية
sızmak
gizli tutulan haber, sır gibi şeyler duyulmak, yayılmak

    الواصلة

    giz·li tu·tu·lan ha·ber, sır gi·bi şey·ler du·yul·mak, ya·yıl·mak

    النطق

    كلمة اليوم

    nevus
المفضلات