gizem

listen to the pronunciation of gizem
التركية - الإنجليزية
{i} mystery

Has anybody solved this mystery? - Bu gizemi çözen biri oldu mu?

He had no difficulty explaining the mystery. - O, gizemi açıklamada zorluk çekmedi.

mystery sır
arcanum
arcana
secret

The secret will remain a secret. - Gizem bir sır olarak kalacak.

Why are you so secretive? - Neden bu kadar gizemlisin?

cabbala
enigma

Russia is a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. - Rusya, bir muammanın içindeki gizemle sarılmış bir bilmece.

What she said was an enigma to me. - Onun söylediği benim için bir gizemdi.

cabala
mistery
gizem ve mucize-oyunları
mysteries and miracle-plays
التركية - التركية
الإنجليزية - التركية
musterion

Yunanca kökenli bir kelimedir.

gizem
المفضلات