give credit to

listen to the pronunciation of give credit to
الإنجليزية - التركية
(Konuşma Dili) övmek
kredi vermek
give credit
kredi vermek
give to
(deyim) give someone to understand that... birine üstü kapalı anlatmak,çıtlatmak,ima etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
give recognition to, praise, acknowledge, commend, honour
give credit to

  الواصلة

  give cred·it to

  التركية النطق

  gîv kredıt tı

  النطق

  /ˈgəv ˈkredət tə/ /ˈɡɪv ˈkrɛdət tə/

  كلمة اليوم

  mojo
المفضلات