give color to

listen to the pronunciation of give color to
الإنجليزية - التركية
gerçek izlenimi vermek
give colour to
(deyim) renklendirmek
give to
(deyim) give someone to understand that... birine üstü kapalı anlatmak,çıtlatmak,ima etmek
give color to

  الواصلة

  give col·or to

  التركية النطق

  gîv kôlır tı

  النطق

  /ˈgəv ˈkôlər tə/ /ˈɡɪv ˈkɔːlɜr tə/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات