give an award

listen to the pronunciation of give an award
الإنجليزية - التركية

تعريف give an award في الإنجليزية التركية القاموس.

recognize
tanımak

Birinin bilgisinin sınırlarını tanımak önemlidir. - It is important to recognize the limits of one's knowledge.

Tom Mary'yi oldukça iyi açıkladı, bu yüzden onu görünce onu tanımak kolaydı. - Tom described Mary quite well, so it was easy to recognize her when I saw her.

recognize
(Politika, Siyaset) teşhis etmek
recognize
{f} farkına varmak
recognize
{f} farketmek

Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır. - It's easier to recognize other people's mistakes than our own.

recognize
{f} kabul etmek
recognise
f., İng., bak. recognize
recognise
(Ticaret) tahakkuk etmek
recognize
söz hakkı vermek
recognize
farkında olmak
recognize
haklı bulmak
recognize
{f} ayırt etmek
recognise
tanı

Bu resimdeki kişiyi tanıyabilir misin? - Can you recognise the person in this picture?

Bu fotoğraftaki adamı tanıyor musun? - Do you recognise the person in this picture?

recognize
görmek
recognize
takdir etmek
recognize
farkına var

Başarısızlığının farkına varmalısın. - You must recognize your failure.

recognise
(Ticaret) gerçekleşmek
recognize
Anımsamak
recognize
(fiil) farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
recognize
{f} söz hakkı tanımak
الإنجليزية - الإنجليزية
recognise
recognize
give an award

  الواصلة

  give an a·ward

  التركية النطق

  gîv ın ıwôrd

  النطق

  /ˈgəv ən əˈwôrd/ /ˈɡɪv ən əˈwɔːrd/

  كلمة اليوم

  ideogram
المفضلات