gezi

listen to the pronunciation of gezi
التركية - الإنجليزية
tour

Why did we have to come on this tour? It's really boring. - Neden bu geziye gelmek zorundaydık? Gerçekten çok sıkıcı.

The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots. - Gezimizin amacı arkadaşları ziyaret etmek ve bazı turistik noktaları görmektir.

travel

We're going to travel to Estonia at the beginning of next month. - Önümüzdeki ayın başında Estonya'ya geziye gideceğiz.

I will be traveling in Europe for two months. - İki aylığına Avrupa'yı geziyor olacağım.

trip

You will benefit by a trip abroad. - Yurt dışında bir gezi size yarar sağlayacaktır.

Their trip has been cancelled due to rain. - Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi.

sightseeing

Do you have any sightseeing tours of this town? - Bu şehirle ilgili gezi turlarınız var mı?

Tom went sightseeing. - Tom gezi turuna gitti.

journey

We are going on a journey next month. - Gelecek ay geziye çıkıyoruz.

The object of the journey was to visit Grandma. - Gezinin amacı, büyükanneyi ziyaret etmekti.

excursion

We enjoyed the excursion very much. - Geziden çok hoşlandık.

Most students do the sights of Kyoto on their school excursion. - Çoğu öğrenci okul gezilerinde Kyoto'nun görülmeye değer yerlerini geziyorlar.

excursion, journey, tour, trip; outing, promenade, walk, ride
promenade, esplanade, place for strolling
locomotion
outing

They chartered a bus for the firm's outing. - Firmanın gezileri için bir otobüs kiraladılar.

It rains so often in the wet season that it's hard to plan outings. - Yağışlı mevsimde o kadar sık yağmur yağar ki gezintileri planlamak zordur.

promenade
ride

Don't accept rides from strangers. - Yabancılardan gezinti kabul etmeyin.

Tom likes long bus rides. - Tom uzun otobüs gezintilerini seviyor.

(Bilgisayar) expedition

Some problems are expected on their expedition. - Onların keşif gezisinde bazı sorunlar bekleniyor.

I anticipate that there will be problems on their expedition. - Onların gezisinde sorunlar olacağını tahmin ediyorum.

itineration
esplanade
touring

Tom is touring with Mary's band. - Tom Mary'nin grubuyla geziyor.

Tom is still touring with Mary's band. - Tom hâlâ Mary'nin grubuyla geziyor.

walk

The man walked around the corner. - Adam köşenin çevresinde gezindi.

She walked around looking for him. - Onu arayarak etrafta gezindi.

parade
excursion, outing; tour
circuit
voyage
sıghtseeıng
{i} run
gezi notları
itinerary
gezi botu
(Askeri) sighting boat
gezi konferansı
(Turizm) travelogue
gezi motoru
(Turizm) motor launch
gezi tekneleri
recreational craft
gezi teknesi
flybridge
gezi yeri
promenade
gezi yolu
route
gezi yolu
alley
gezi de
tour de
gezi yazısı
travel writing
gezi arabası
tourer
gezi ayı
thrust washers
gezi bileti
travel ticket
gezi fiyatı
excursion rate
gezi gereçleri
travel requisites
gezi giderleri
(Ticaret) traveling expenses
gezi içeriği
(Turizm) travel content
gezi komisyoncusu
(Turizm) tour broker
gezi listesi burada
Here is the list of excursions
gezi otobüsü
sightseeing bus
gezi turu tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a sightseeing tour
gezi yapmak
go for an outing
gezi yeri promenade, esplanade, place
for strolling
gezi öncesi açıklama
(Turizm) pretravel information
turistik gezi
(Turizm) tourist travel
geziler
trips

We don't go on trips. - Biz gezilere gitmeyiz.

He doesn't carry much baggage on his trips. - Gezilerinde çok bagaj taşımaz.

askeri gezi
(Askeri) military expedition
bedava gezi
junket
benim için bir gezi ayarlar mısınız
Would you please arrange the ride for me
bilimsel gezi
scientific tour
bir gezi yapmak istiyorum
I want to go sightseeing
bir gezi yapmak planlıyorum
I plan to go sightseeing
burada bulunan gezi bölgelerini söyler misiniz
Would you please tell me what sights there are here
nihai gezi programı
(Turizm) final itinerary
resmi gezi
progress
resmi gezi
official trip
teknik gezi
technical visit
toplu gezi
(Turizm) group tour
turu ve gezi bölgelerini anlatan bir broşürünüz var mı
Do you have a brochure describing tours and excursions
yiyecek (gezi için)
prog
التركية - التركية
Gezilip hava alınacak yer
Bu kumaştan yapılmış olan
Gezmek, görmek, eğlenmek amacıyla yapılan yolculuk
Pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaş: "Yalnız omuz başlarını örten, kısa yollu, gezi gibi yarı sert kumaştan, yakasız bir yaz ceketiydi."- R. H. Karay
Gezinti yeri
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
Pamuk ve ipekle karışık dokunmuş hareli kumaş
Pamuk ve ipek ile karşık dokunmuş hareli kumaş
Pamukla ve ipekle karışık dokunmuş hareli bir kumaş
seyahat
gezi yazısı
Gezilip görülen yerleri, özelliklerini, oralardaki insanların yaşantılarını, geleneklerini anlatan düz yazı
dış gezi
Bulunulan ülke sınırları dışına yapılan gezi
gezi
المفضلات