get your feet under the table

listen to the pronunciation of get your feet under the table
الإنجليزية - التركية
yeni iş ortamına alışmak
get one's feet under the table
(deyim) Yeni koşullara ayak uydurmak
get your feet under the table

  الواصلة

  get your feet un·der the ta·ble

  التركية النطق

  get yôr fit ʌndır dhi teybıl

  النطق

  /ˈget ˈyôr ˈfēt ˈəndər ᴛʜē ˈtābəl/ /ˈɡɛt ˈjɔːr ˈfiːt ˈʌndɜr ðiː ˈteɪbəl/
المفضلات