get rid of, settle, give away or sell

listen to the pronunciation of get rid of, settle, give away or sell
الإنجليزية - التركية

تعريف get rid of, settle, give away or sell في الإنجليزية التركية القاموس.

dispose of
elden çıkarmak

O, arazisini elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his land.

O kitaplarını elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

dispose of
yok etmek, imha etmek
dispose of
yemek
dispose of
dağıtmak
dispose of
bertaraf etmek
dispose of
yok etmek
dispose of
içmek
dispose of
kurtulmak
dispose of
satmak

Ben arazimi satmak istiyorum. - I want to dispose of the land.

O, kitaplarını satmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

dispose of
kurtul

Bu sorundan nasıl kurtulacaksın? - How will you dispose of this problem?

dispose of
vermek
dispose of
(belirli bir düzene göre) yerleştirmek
dispose of
halletmek
dispose of
bırakmak
dispose of
tüketmek
dispose of
kocaya vermek
dispose of
devretmek
dispose of
(zaman, para v.b.'ni) (belirli bir biçimde) harcamak
الإنجليزية - الإنجليزية
dispose of
get rid of, settle, give away or sell
المفضلات