gereken

listen to the pronunciation of gereken
التركية - الإنجليزية
necessary

Use whatever means necessary to stop Tom from doing that. - Tom'un bunu yapmasını durdurmak için gereken araçları kullanın.

Try not to spend more money than is necessary. - Gerekenden daha fazla para harcamamaya çalışın.

required

I do what is required. - Ben gerekeni yaparım.

involved

Tom got involved with people he should never have gotten involved with. - Tom hiç karışmaması gereken insanlara karıştı.

(Ticaret) right

Right here is where we need to search. - Araştırmamız gereken yer tam burası.

There's somewhere else I need to be right now. - Şu anda olmam gereken başka bir yer var.

the thing

I kept thinking about all the things I needed to do and couldn't fall asleep. - Yapmam gereken her şeyi düşünmeye devam ettim ama uyuyamadım.

The thing you have to know about Batman is, he's a superhero. - Batman hakkında bilmeniz gereken şey, onun süper kahraman olmasıdır.

wherewithal
necessity
{s} due
needed

Tom has already finished the work that he needed to do. - Tom yapması gereken işi daha önce bitirdi.

There is more money than is needed. - Gerekenden daha fazla para var.

should to
should of
gerek
need

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

I need to configure this server with an appropriate firewall system. - Uygun bir güvenlik duvarı sistemiyle bu sunucuyu yapılandırmam gerekiyor.

gereken şey
necessary
gereken alan
(Bilgisayar) space required
gereken dosyalar
(Bilgisayar) files needed
gereken durumlarda
(Politika, Siyaset) where necessary
gereken yetenekte olmayan
incompetent
gereken önlemler
necessary measures
gereken önlemler
necessary precautions
gereken şekilde
drinking
gereken yiyecek ve içecek şeyler
things need food and drink
gereken bellek
(Bilgisayar) memory needed
gereken güç
(Bilgisayar) power required
gereken herşeye sahip
self-contain
gereken ilgi
necessary interest
gereken ilgi
necessary concern
gereken işlemler
necessary procedures
gereken tazminat
(Politika, Siyaset) due compensation
gereken önemi vermek
give the full treatment
gereken önemi vermeme
underestimation
gereken şekilde
duly
gelmesi gereken
due
geri verilmesi gereken
returnable
kınanması gereken
reprehensible
gerek
ought

You ought to see a dentist. - Bir diş hekimini ziyaret etmen gerekiyor.

Admitting his lack of experience, I still think that he ought to do better. - Onun tecrübe eksikliğini kabul etmeme rağmen, hâlâ daha iyi yapması gerektiğini düşünüyorum.

gerek
occasion
gerek
concern

Should we be concerned? - Endişeli olmamız gerekiyor mu?

Concerning this matter, I'm the one to blame. - Bu konuyla ilgili, suçlanması gereken kişi benim.

gerek
want

You want answers to questions you shouldn't ask. - Sormaman gereken sorulara cevaplar istiyorsun.

Your shoes want mending. - Ayakkabılarının tamir edilmesi gerekiyor.

gerek
demand

I demanded that he should pay. - Onun ödemesi gerektiğini iddia ettim.

This problem demands immediate attention. - Bu soruna hemen dikkat edilmesi gerekir.

gerek
whether or

I wondered whether or not Tom had told Mary she needed to do that. - Tom'un Mary'ye bunu yapması gerektiğini söyleyip söylemediğini merak ettim.

Tom wasn't certain whether or not he should tell Mary. - Tom Mary'ye söylemesi gerekip gerekmediğinden emin değildi.

gerekenler
requirements
gerek
required to

Am I required to get a visa? - Vize almam gerekiyor mu?

You're required to help them. - Ona yardım etmen gerek.

gerek
requirement

Experience is requirement for this profession. - Deneyim bu meslek için gereklidir.

Tom didn't find anyone who met the requirements. - Tom gereksinimleri karşılayan birini bulamadı.

gerek
involvement
gerek
(Nükleer Bilimler) necessary

If you are going abroad, it's necessary to have a passport. - Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir.

I find it necessary to be able to say what I feel. - Ne hissettiğimi söyleyebilmeyi gerekli buluyorum.

bir şeyi yapmak için gereken zamanı kullanmak
take the time
gerek
the need
bildirilmesi gereken
notifiable
gerek
both ... and: Gerek annesi, gerek babası aynı yerdendirler. Both his mother and his father are from the same place
gerek
exigency
gerek
whether ... or: Gerek ben gideyim, gerek siz gidin, gerek o gitsin, farketmez. Whether it is I or you or he who goes, it does not make any difference
gerek
requisition
gerek
necessity

We understand the necessity of studying. - Eğitimin gerekliliğini anlıyoruz.

There is no necessity for you to do that. - Onu yapmana gerek yok.

gerek
repeated, preceding nouns or phrases in parallel position
gerek
pinch

This will come in handy in a pinch. - Bu gerektiğinde işe yarayacak.

You'll get used to living alone in a pinch. - Gerektiğinde yalnız yaşamaya alışacaksın.

gerek
{i} exigence
gerek
necessity, need, requirement; necessary, needed; whether ... or
gizlenmesi gereken şeyin örtüsü
fig leaf
haber verilmesi gereken
notifiable
isim verilmesi gereken
namable
küçümsenmemesi gereken düşünce
sacred cow
okunması veya imzalanması gereken belge
bumf
temizlenmesi gereken pislik
cobweb
uygulanması gereken
implementary
uyulması gereken
observable
yapılmaması gereken şey
don't
yapılması gereken şey
care
yargılanılmaması gereken düşünce
sacred cow
yerine getirilmesi gereken
implementary
çok acil ele alınması gereken dengesizlikler
(Hukuk) most urgent imbalances
önceden gereken
prerequisite
örülmesi gereken şey
darning
üretim için gereken zaman
turn round
التركية - التركية

تعريف gereken في التركية التركية القاموس.

Gerek
(Hukuk) İKTİZA
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar
gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lazım: "Mecnunlara Leylâ gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre
gerek
Güçlü ihtimal belirtir
gerek
İcap

Bu yalnızca biraz istikrar icap ettirir. - Bu sadece biraz kararlılık gerektirir.

gerek
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
gerek
Kelimeleri, kelime öbeklerini, görevdeş ögeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar: "Gerek baba, gerek de ana tarafından sofuluk göreneğine vâris olmadım."- Y. K. Beyatlı. İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa
gerek
Güçlü ihtimal belirtir: "Bunların bir bildikleri olsa gerek."- M. Ş. Esendal
gereken
المفضلات