generally the highest ranking executive officer of a jurisdiction

listen to the pronunciation of generally the highest ranking executive officer of a jurisdiction
الإنجليزية - التركية

تعريف generally the highest ranking executive officer of a jurisdiction في الإنجليزية التركية القاموس.

chief executive
başkan
الإنجليزية - الإنجليزية
chief executive
generally the highest ranking executive officer of a jurisdiction

  الواصلة

  gen·er·al·ly the highest rank·ing ex·e·cu·tive of·fic·er of a ju·ris·dic·tion

  التركية النطق

  cenrıli dhi hayıst rängkîng îgzekyıtîv ôfısır ıv ı cûrısdîkşın

  النطق

  /ˈʤenrəlē ᴛʜē ˈhīəst ˈraɴɢkəɴɢ əgˈzekyətəv ˈôfəsər əv ə ˌʤo͝orəsˈdəksʜən/ /ˈʤɛnrəliː ðiː ˈhaɪəst ˈræŋkɪŋ ɪɡˈzɛkjətɪv ˈɔːfəsɜr əv ə ˌʤʊrəsˈdɪkʃən/

  كلمة اليوم

  psithurism
المفضلات