genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan

listen to the pronunciation of genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan
التركية - التركية
kalıp
genellikle küp biçiminde bir kalıba dökülerek yapılmış olan

    الواصلة

    ge·nel·lik·le küp bi·çi·min·de bir ka·lı·ba dö·kü·le·rek ya·pıl·mış o·lan

    النطق

    كلمة اليوم

    credenza
المفضلات