geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma

listen to the pronunciation of geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma
التركية - التركية
canlandırma
geçmiş bir olayın gelişmesini ve sonucunu aynı biçimde yansıtarak sunma

    الواصلة

    geç·miş bir o·la·yın ge·liş·me·si·ni ve so·nu·cu·nu ay·nı bi·çim·de yan·sı·ta·rak sun·ma

    كلمة اليوم

    tachyphagia
المفضلات