game pieces, castles, and players that belong to the opponent's side

listen to the pronunciation of game pieces, castles, and players that belong to the opponent's side
الإنجليزية - التركية

تعريف game pieces, castles, and players that belong to the opponent's side في الإنجليزية التركية القاموس.

enemy
{i} hasım
enemy
{i} düşman

Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı. - They knew they must fight together to defeat the common enemy.

Düşmana karşı şiddetli bir taarruza geçtiler. - They began with a strong attack against the enemy.

enemy
yağı
enemy
(Askeri) Kara Kuvvetlerine karşı muharebeye giren birey yahut grup
enemy
düşmana ait
enemy
{i} düşman kuvvetleri
الإنجليزية - الإنجليزية
enemy
game pieces, castles, and players that belong to the opponent's side
المفضلات