gained through the concealment of pertinent facts

listen to the pronunciation of gained through the concealment of pertinent facts
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} subreptitious
gained through the concealment of pertinent facts

  الواصلة

  gained through the con·ceal·ment of per·ti·nent facts

  التركية النطق

  geynd thru dhi kınsilmınt ıv pırtınınt fäks

  النطق

  /ˈgānd ˈᴛʜro͞o ᴛʜē kənˈsēlmənt əv ˈpərtənənt ˈfaks/ /ˈɡeɪnd ˈθruː ðiː kənˈsiːlmənt əv ˈpɜrtənənt ˈfæks/

  كلمة اليوم

  abscond
المفضلات