gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar

listen to the pronunciation of gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
التركية - التركية
kaş
gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar

    الواصلة

    göz·le·rin ü·ze·rin·de ke·mer·li bi·rer çiz·gi o·luş·tu·ran kı·sa kıl·lar

    كلمة اليوم

    mojo
المفضلات