futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek

listen to the pronunciation of futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek
التركية - التركية
savunmak
futbolda kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takım çaba göstermek

    الواصلة

    fut·bol·da ken·di ka·le·si·ni ko·ru·mak i·çin o·yun sü·re·sin·ce bir ta·kım ça·ba gös·ter·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    taxis
المفضلات