furniture with drawers for keeping clothes

listen to the pronunciation of furniture with drawers for keeping clothes
الإنجليزية - التركية

تعريف furniture with drawers for keeping clothes في الإنجليزية التركية القاموس.

bureau
{i} büro

Büro çekmecesinin birçok bölümü var. - The bureau drawer has several compartments.

Bürokratlar dev şirketler ile sağlam bağları sürdürürler. - The bureaucrats maintain solid ties with the gigantic corporations.

bureau
şube
bureau
işyeri
bureau
(Politika, Siyaset) devlet dairesi
bureau
komodin
bureau
çekmeceli dolap
bureau
resmi daire
bureau
kapaklı yazı masası/sıra
bureau
{i} çalışma masası
bureau
{ç} --s/--x (byûr'oz)
bureau
{i} (aynalı ve alçak) şifoniyer
bureau
{i} yazıhane
bureau
{i} daire

Metoroloji dairesi bu gece yağmur yağacağını söylüyor. - The weather bureau says it will rain tonight.

bureau
çekmeceli dolap/büro
bureau
çekmece

Büro çekmecesinin birçok bölümü var. - The bureau drawer has several compartments.

Tom parasını büro çekmecesine sakladı. - Tom hid his money in a bureau drawer.

الإنجليزية - الإنجليزية
bureau
chest
chest of drawers
dresser
furniture with drawers for keeping clothes

  الواصلة

  fur·ni·ture with drawers for keep·ing clothes

  التركية النطق

  fırnîçır wîdh drôrz fôr kipîng klōz

  النطق

  /ˈfərnəʧər wəᴛʜ ˈdrôrz ˈfôr ˈkēpəɴɢ ˈklōz/ /ˈfɜrnɪʧɜr wɪð ˈdrɔːrz ˈfɔːr ˈkiːpɪŋ ˈkloʊz/
المفضلات