functioning as

listen to the pronunciation of functioning as
الإنجليزية - التركية

تعريف functioning as في الإنجليزية التركية القاموس.

function as
işle

Bazı İngilizce zarflar sıfat olarak işlevini yerine getirir. - Some English adverbs function as adjectives.

function as
işlevini görmek
functioning as

  التركية النطق

  fʌngkşınîng äz

  النطق

  /ˈfəɴɢksʜənəɴɢ ˈaz/ /ˈfʌŋkʃənɪŋ ˈæz/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات