functional language (as opposed to historical language)

listen to the pronunciation of functional language (as opposed to historical language)
الإنجليزية - التركية

تعريف functional language (as opposed to historical language) في الإنجليزية التركية القاموس.

dialect
{i} ağız
dialect
lehçe

Osaka lehçesini anlamak zordur. - It's hard to understand the Osaka dialect.

Standart İngilizce dediğimiz şey sadece bütün dünyada konuşulan birçok lehçeden biridir. - What we call 'Standard English' is only one of the many dialects spoken all over the world.

dialect
dil

Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır. - The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects.

Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır - In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language.

dialect
ağgan
dialect
dialectal Lehçeye ait
dialect
{i} diyalekt

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

dialect
lisan
الإنجليزية - الإنجليزية
dialect
functional language (as opposed to historical language)
المفضلات