fully developed, ready to drink

listen to the pronunciation of fully developed, ready to drink
الإنجليزية - التركية

تعريف fully developed, ready to drink في الإنجليزية التركية القاموس.

mature
olgun

Onun kız yeğeni çekici ve yaşına göre olgundur. - His niece is attractive and mature for her age.

Kızlar erkeklerden daha hızlı olgunlaşırlar. - Girls mature faster than boys.

mature
(Tıp) Tam gelişmiş, yetişkin, olgunlaşmış, ergin, olgun
mature
{s} kemâle ermiş
mature
pişirmek
mature
reşit
mature
pişmek
mature
{f} olgunlaş

Her kişi kendi hızında olgunlaşır. - Each person matures at his own pace.

Büyümelisin ve biraz olgunlaşmalısın. - You need to grow up and mature a bit.

mature
(peynir/vb.) olmuş
mature
Mütekâmil
mature
olgunlaş/olgunlaştır
mature
mantıklı
mature
{s} vadesi gelmiş, vadesi dolmuş
mature
(sıfat) olgun, kemâle ermiş, ergin, tamam, vadesi gelmiş
mature
{s} ergin
mature
mature de liberation iyi ve uzun düşünme
mature
{f} olgunlaşmak; olgunlaştırmak
mature
vade
mature
kemale ermek
mature
matür,v.olgunlaş: adj.olgun
الإنجليزية - الإنجليزية
mature
fully developed, ready to drink
المفضلات