full of yearning or longing

listen to the pronunciation of full of yearning or longing
الإنجليزية - الإنجليزية
wistful
full of yearning or longing

  الواصلة

  full of yearn·ing or long·ing

  التركية النطق

  fûl ıv yırnîng ır lôngîng

  النطق

  /ˈfo͝ol əv ˈyərnəɴɢ ər ˈlôɴɢəɴɢ/ /ˈfʊl əv ˈjɜrnɪŋ ɜr ˈlɔːŋɪŋ/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات