fruit growers' organization

listen to the pronunciation of fruit growers' organization
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} union of of those cultivating produce
fruit growers' organization

  الواصلة

  fruit growers' or·ga·ni·za·tion

  التركية النطق

  frut grōırz ôrgınızeyşın

  النطق

  /ˈfro͞ot ˈgrōərz ˌôrgənəˈzāsʜən/ /ˈfruːt ˈɡroʊɜrz ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات