from unlawful indulgence; sometimes, moderation in sexual indulgence

listen to the pronunciation of from unlawful indulgence; sometimes, moderation in sexual indulgence
الإنجليزية - التركية

تعريف from unlawful indulgence; sometimes, moderation in sexual indulgence في الإنجليزية التركية القاموس.

continence
ölçülülük

Tanrım, bana iffet ve ölçülülük ver, ancak henüz değil. - God, please give me chastity and continence, but not yet.

continence
hakim olma
continence
(Tıp) İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği
continence
(Tıp) dışkı veya idrar tutma
continence
öIçüIüIük
continence
{i} kendini tutma
continence
{i} ılımlılık
continence
(Tıp) Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme
الإنجليزية - الإنجليزية
continency
continence
from unlawful indulgence; sometimes, moderation in sexual indulgence

    الواصلة

    from un·law·ful indulgence; sometimes, mod·e·ra·tion in sex·u·al in·dul·gence

    النطق

    كلمة اليوم

    googol
المفضلات