frightening

listen to the pronunciation of frightening
الإنجليزية - التركية
korkutucu

Bu film çocuklar için korkutucu. - This movie is frightening to the children.

Bu korkutucu bir düşünce. - That's a frightening thought.

{f} korkut

Bangi atlama korkutucu mu yoksa eğlenceli mi? - Is bungee jumping frightening or fun?

Bu film çocuklar için korkutucu. - This movie is frightening to the children.

korkutarak
ürkünç
ürkütücü

Aşk tanıdığın biri için ürkütücü mü? - Is love frightening to anyone you know?

İman olmayan bir kişi ürkütücüdür. - A person without faith is frightening.

korkutma
{s} korkunç
{s} dehşet verici

İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici. - The rebellion in England is frightening.

frighten
korkutmak

Seni korkutmak istemedim. - I didn't want to frighten you.

Seni korkutmak istemedim. - I didn't mean to frighten you.

awful
{s} berbat

Dün berbat bir kaza oldu. - An awful accident happened yesterday.

Berbat bir çığlık sesi onu ürpertti. - The sound of an awful scream made him shudder.

awful
dehşet verici
frighten
dehşete düşürmek
frighten
ürkütmek
awful
{s} çok kötü

Ben çok kötü üşüttüm. - I caught an awful cold.

Söylediğim şey hakkında çok çok kötü hissediyorum. - I feel awful about what I said.

awful
{s} k.dili. çok fazla, pek çok: That'll take an awful lot of work. O çok iş ister
awful
(Argo) bombok
awful
çok fena
awful
rezalet
frighten
ödünü patlatmak
frighten
korkutup kaçırmak
frighten
korkut

Korku filmleri beni korkutur. - Horror movies frighten me.

Gök gürültüsü öğrencileri korkuttu. - The thunder frightened the students.

awful
{s} korkunç

Bu korkunç köpeği nereden buldun? - Where did you find this awful dog?

O, korkunç bir gündü. - That was an awful day.

awful
{s} oldukça büyük
awful
çok

Tom çok yorgun görünüyordu. - Tom seemed awfully tired.

Ben geç kaldığım için çok üzgünüm. - I'm awfully sorry that I was late.

awful
iri awfully
awful
dili heybetli
frighten
frighten korkut
awful
müthiş

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

Onun konuşması müthiş sıkıcıydı. - His speech got awfully boring.

awful
sunturlu
awful
rezil
eerie or frightening
ürkütücü ya da korkutucu
ugly and frightening
umacı gibi
الإنجليزية - الإنجليزية
causing fear; of capable of causing fear; scary

The frightening scientist lived in an old shack.

Present participle of frighten

The scientist was frightening the timid children.

awful
causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that London was shocked"; "the dread presence of the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions shook the city"; "a terrible curse"
If something is frightening, it makes you feel afraid, anxious, or nervous. It was a very frightening experience and they were very courageous The number of youngsters involved in crime is frightening. = alarming + frighteningly fright·en·ing·ly The country is frighteningly close to possessing nuclear weapons. making you feel afraid or nervous = scary
to inspire with fear
{s} scary, terrifying
fearful
frighten
emphasis If something frightens the life out of you, frightens the wits out of you, or frightens you out of your wits, it causes you to feel suddenly afraid or gives you a very unpleasant shock. Fairground rides are intended to frighten the life out of you. to make someone feel afraid = scare
frighten
If something or someone frightens you, they cause you to suddenly feel afraid, anxious, or nervous. He knew that Soli was trying to frighten him, so he smiled to hide his fear Most children are frightened by the sight of blood. = scare
frighten
{f} scare, alarm; cause to run away; intimidate
frighten
To disturb with fear; to throw into a state of alarm or fright; to affright; to terrify
frighten
cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me" drive out by frightening
frighten
drive out by frightening
frighten
cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me"
التركية - الإنجليزية

تعريف frightening في التركية الإنجليزية القاموس.

zebella gibi big and frightening, ogreish, ogrish
(person)
frightening

  التركية النطق

  fraytnîng

  النطق

  /ˈfrītnəɴɢ/ /ˈfraɪtnɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'frI-t&n ] (verb.) 1666. frighten + -ing

  فيديوهات

  ... frightening pace of change. ...

  كلمة اليوم

  credenza
المفضلات