frightening

listen to the pronunciation of frightening
الإنجليزية - التركية
korkutucu

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

Bu korkutucu bir beklenti. - That's a frightening prospect.

{f} korkut

Bu film çocuklar için korkutucu. - This movie is frightening to the children.

Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur. - Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening.

korkutarak
ürkünç
ürkütücü

Aşk tanıdığın biri için ürkütücü mü? - Is love frightening to anyone you know?

İman olmayan bir kişi ürkütücüdür. - A person without faith is frightening.

korkutma
{s} korkunç
{s} dehşet verici

İngiltere'deki ayaklanma dehşet verici. - The rebellion in England is frightening.

frighten
korkutmak

Seni korkutmak istemedim. - I didn't mean to frighten you.

Seni korkutmak istemedim. - I didn't want to frighten you.

awful
{s} berbat

Dün berbat bir kaza oldu. - An awful accident happened yesterday.

Natto berbat kokuyor, ama lezzetli. - Natto smells awful, but tastes delicious.

awful
dehşet verici
frighten
dehşete düşürmek
frighten
ürkütmek
awful
{s} çok kötü

Geçen yaz çok kötüydü. - Last summer was awful.

Söylediğim şey hakkında çok çok kötü hissediyorum. - I feel awful about what I said.

awful
{s} k.dili. çok fazla, pek çok: That'll take an awful lot of work. O çok iş ister
awful
(Argo) bombok
awful
çok fena
awful
rezalet
frighten
ödünü patlatmak
frighten
korkutup kaçırmak
frighten
korkut

Fırtınanın hiddeti çocukları korkuttu. - The fury of the storm frightened the children.

Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum. - I spoke to him kindly so as not to frighten him.

awful
{s} korkunç

Bugün hava korkunç sıcak. - It's awfully hot today.

O, korkunç bir gündü. - That was an awful day.

awful
{s} oldukça büyük
awful
çok

Bu, iki kişi için oldukça çok şey gibi görünüyor. - That looks like an awful lot for two people.

Ben geç kaldığım için çok üzgünüm. - I'm awfully sorry that I was late.

awful
iri awfully
awful
dili heybetli
frighten
frighten korkut
awful
müthiş

Ne müthiş bir dünyada yaşıyoruz! - What an awful world we live in!

Müthiş bir bisikletim var. - I have an awful bike.

awful
sunturlu
awful
rezil
eerie or frightening
ürkütücü ya da korkutucu
ugly and frightening
umacı gibi
الإنجليزية - الإنجليزية
awful
Present participle of frighten

The scientist was frightening the timid children.

causing fear; of capable of causing fear; scary

The frightening scientist lived in an old shack.

causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that London was shocked"; "the dread presence of the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions shook the city"; "a terrible curse"
If something is frightening, it makes you feel afraid, anxious, or nervous. It was a very frightening experience and they were very courageous The number of youngsters involved in crime is frightening. = alarming + frighteningly fright·en·ing·ly The country is frighteningly close to possessing nuclear weapons. making you feel afraid or nervous = scary
to inspire with fear
{s} scary, terrifying
fearful
frighten
emphasis If something frightens the life out of you, frightens the wits out of you, or frightens you out of your wits, it causes you to feel suddenly afraid or gives you a very unpleasant shock. Fairground rides are intended to frighten the life out of you. to make someone feel afraid = scare
frighten
If something or someone frightens you, they cause you to suddenly feel afraid, anxious, or nervous. He knew that Soli was trying to frighten him, so he smiled to hide his fear Most children are frightened by the sight of blood. = scare
frighten
{f} scare, alarm; cause to run away; intimidate
frighten
To disturb with fear; to throw into a state of alarm or fright; to affright; to terrify
frighten
cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me" drive out by frightening
frighten
drive out by frightening
frighten
cause fear in; "The stranger who hangs around the building frightens me"
التركية - الإنجليزية

تعريف frightening في التركية الإنجليزية القاموس.

zebella gibi big and frightening, ogreish, ogrish
(person)
frightening

  التركية النطق

  fraytnîng

  النطق

  /ˈfrītnəɴɢ/ /ˈfraɪtnɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'frI-t&n ] (verb.) 1666. frighten + -ing

  فيديوهات

  ... frightening pace of change. ...

  كلمة اليوم

  running dog
المفضلات