frightened into submission or compliance

listen to the pronunciation of frightened into submission or compliance
الإنجليزية - التركية

تعريف frightened into submission or compliance في الإنجليزية التركية القاموس.

intimidated
gözü korkmuş

Tom gözü korkmuş hissetti. - Tom felt intimidated.

cowed
yıldırılmış
cowed
{f} zorla getir
hangdog
sinsi adam
hangdog
alçak
hangdog
habis
browbeaten
yıldır
frightened into submission
boyun korkmuş
browbeaten
yıldır/zorla
hangdog
{s} kılıksız
hangdog
{s} perişan
hangdog
{s} alçak kimse
hangdog
{s} ürkek, korkak
hangdog
{s} sinsi tip
hangdog
korkak
hangdog
{s} sefil
الإنجليزية - الإنجليزية
bullied
intimidated
hangdog
browbeaten
cowed
Frightened into submission
cowed
frightened into submission or compliance

  الواصلة

  fright·ened in·to sub·mis·sion or com·pli·ance

  التركية النطق

  fraytınd întı sıbmîşın ır kımplayıns

  النطق

  /ˈfrītənd əntə səbˈməsʜən ər kəmˈplīəns/ /ˈfraɪtənd ɪntə səbˈmɪʃən ɜr kəmˈplaɪəns/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات