frank and candidly straightforward

listen to the pronunciation of frank and candidly straightforward
الإنجليزية - الإنجليزية
open-hearted
frank and candidly straightforward

  الواصلة

  Frank and can·did·ly straight·for·ward

  التركية النطق

  frängk ınd kändîdli streytfôrwırd

  النطق

  /ˈfraɴɢk ənd ˈkandədlē ˈstrātˈfôrwərd/ /ˈfræŋk ənd ˈkændɪdliː ˈstreɪtˈfɔːrwɜrd/

  كلمة اليوم

  fauntleroy
المفضلات