frak

listen to the pronunciation of frak
التركية - الإنجليزية
{i} frock
{i} frock coat
swallows
white tie
dress coat
formal dress suit; swallow-tailed coat
swallow
evening dress
dress suit
clawhammer coat
tails, tailcoat
full dress
swallow coat
tails
tail coat
penguin suit
(Tekstil) dress jacket
swallow-tailed coat
dres-coat
morning dress
claw coat
tail
swallowtaıledcoat
frak bir takım
dress suit
frak gömleği
dress shirt

The dress shirt is dirty. - Frak gömleği kirlidir.

The dress shirt is clean and dry. - Frak gömleği temiz ve kuru.

frak kuyrukları
coat tails
frak kuyruğu
coat tail
التركية - التركية
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi ve takımı: "Babam Cumhuriyet Bayramı törenlerine frak ve silindir giyerek katılırdı."- Ç. Altan
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
Resmi törenlerde giyilen uzun etekli,eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmi erkek ceketi
Resmi bir erkek giysisi
الإنجليزية - التركية
(Televizyon) Battlestar Galactica evreninde İngilizce'deki "Fuck" sözcüğünün karşılığıdır. "Şıktır!" gibi bir nida niteleğinde kullanılabildiği gibi "Sikmek", "Düzüşmek" manasına da gelir

Get the frak out of my sight!.

frak
المفضلات