forward deck and railing structure at the bow of a boat

listen to the pronunciation of forward deck and railing structure at the bow of a boat
الإنجليزية - التركية

تعريف forward deck and railing structure at the bow of a boat في الإنجليزية التركية القاموس.

pulpit
{i} (kilisede) vaiz kürsüsü, kürsü
pulpit
mimber
pulpit
kürsü
pulpit
{i} pruva korkuluğu
pulpit
öğretici/öğreti/kürsü
pulpit
{i} iletişim aracı
pulpit
vaizler sınıfı
pulpit
{i} yelkenli kenar parmaklığı
pulpit
{i} kontrol noktası
pulpit
{i} minber
الإنجليزية - الإنجليزية
pulpit
forward deck and railing structure at the bow of a boat

  الواصلة

  for·ward deck and rail·ing struc·ture at the bow of a boat

  التركية النطق

  fôrwırd dek ınd reylîng strʌkçır ät dhi bau ıv ı bōt

  النطق

  /ˈfôrwərd ˈdek ənd ˈrāləɴɢ ˈstrəkʧər ˈat ᴛʜē ˈbou əv ə ˈbōt/ /ˈfɔːrwɜrd ˈdɛk ənd ˈreɪlɪŋ ˈstrʌkʧɜr ˈæt ðiː ˈbaʊ əv ə ˈboʊt/

  كلمة اليوم

  argus
المفضلات