for the purpose of preservation, as fruits, etc

listen to the pronunciation of for the purpose of preservation, as fruits, etc
الإنجليزية - التركية

تعريف for the purpose of preservation, as fruits, etc في الإنجليزية التركية القاموس.

conserve
{f} muhafaza etmek
conserve
korumak

Tom gücünü korumak zorundadır. - Tom must conserve his strength.

Suyu korumak zorundayız. - We've got to conserve water.

conserve
{f} konservesini yapmak
conserve
koruma altında tutmak
conserve
(Denizbilim) karşıt
conserve
koru

Ayılar uyuduğunda ya da uzandığında onların duruşları ısıdan kurtulmak ya da onu korumak isteyip istemediklerine bağlıdır. - When bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

Cephaneyi korumalıyız. - We need to conserve ammo.

conserve
{i} reçel
conserve
şeker ile muhafaza etmek
conserve
reçel yap/koru
conserve
(isim) reçel
الإنجليزية - الإنجليزية
conserve
for the purpose of preservation, as fruits, etc
المفضلات