for reasons of conscience

listen to the pronunciation of for reasons of conscience
الإنجليزية - الإنجليزية
because one's conscience so directs
for reasons of conscience

  الواصلة

  for reasons of con·science

  التركية النطق

  fôr rizınz ıv känşıns

  النطق

  /ˈfôr ˈrēzənz əv ˈkänsʜəns/ /ˈfɔːr ˈriːzənz əv ˈkɑːnʃəns/

  كلمة اليوم

  ripsnorter
المفضلات