for now, meanwhile, up until now, until this point

listen to the pronunciation of for now, meanwhile, up until now, until this point
الإنجليزية - التركية

تعريف for now, meanwhile, up until now, until this point في الإنجليزية التركية القاموس.

as yet
(Konuşma Dili) şimdilik

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

as yet
(Konuşma Dili) şimdiye değin
as yet
şu ana kadar
as yet
şimdiye kadar, henüz
as yet
daha, henüz
as yet
şimdiye kadar

Proje şimdiye kadar kararlaştırılmamıştır. - As yet, the project is in the air.

Japon edebiyatı güzelliği ve zenginliklerine rağmen, şimdiye kadar batıda yetersiz olarak bilinmektedir. - Japanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.

الإنجليزية - الإنجليزية
as yet
for now, meanwhile, up until now, until this point
المفضلات